จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมหารือกับ สกธ. ขับเคลื่อนงานยุติธรรมจังหวัด [2018-02-17]

อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมหารือกับ สกธ. ขับเคลื่อนงานยุติธรรมจังหวัด

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 นาฬิกา นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนงานยุติธรรมจังหวัด เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้งานยุติธรรมจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การพัฒนาบุคลากร การบูรณาการ การบริหารจัดการ ร่วมกับ นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ณ ห้องกิจการยุติธรรม 1 สำนักงานกิจการยุติธรรม