จำนวนผู้เข้าชม : 81

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมและรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) [2018-02-16]

คุมประพฤติกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมและรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System)

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางศิริวรรณ พ่วงผล พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านคดี เข้าร่วมประชุมและรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการคุมประพฤติ และปรับปรุงระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ จากกรมคุมประพฤติ ชั้น ๔ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ วันนี้ (๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) เมื่อเวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม อาคาร ๒ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี.

                                           ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี..(๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)