จำนวนผู้เข้าชม : 54

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดให้มีบริการตรวจวัดสายตาและตัดแว่น แก่บุคลากรสำนักงานฯ [2018-02-16]