จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติให้สัมภาษณ์ วารสารยุติธรรม [2018-02-16]

อธิบดีกรมคุมประพฤติให้สัมภาษณ์ วารสารยุติธรรม

 

             วันนี้ ( 16 กุมภาพันธ์ 2561 ) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ให้สัมภาษณ์ลงวารสารยุติธรรม คอลัมน์คนยุติธรรม ในประเด็น การส่งเสริมคนดีสู่สังคมในมิติงานคุมประพฤติ โดยจะลงเผยแพร่ในวารสารยุติธรรม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561  ณ ห้องอธิบดีกรมคุมประพฤติ อาคาราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร