จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


การประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1 / 2561 [2018-02-15]

การประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1 / 2561

         วันนี้ ( 15  กุมภาพันธ์ 2561 ) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1 / 2561 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ซึ่งอธิบดีกรมคุมประพฤติได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อสั่งการและนโยบายของกระทรวงยุติธรรม 5 จำเป็นต่อเนื่อง 4 จำเป็นเร่งด่วน 3 จำเป็นยั่งยืน   โดยมีผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร     นอกจากนี้ในที่ประชุม มีการรายงานความคืบหน้าของการเช่าเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ ( EM )  โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ การดำเนินงานโครงการพัฒนาแบบจำแนกประเมินความเสี่ยงความต้องการผู้ถูกคุมความประพฤติ แนวทางการนำเข้าข้อมูลคดีในระบบสารสนเทศ การใช้ข้อมูล Big Data ในการพัฒนางาน และการจัดงานครบรอบ 26ปี วันสถาปนากรมคุมประพฤติ ซึ่งมีแนวทางให้สำนักงานฯส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 15 มีนาคม 2561 โดยเป็นการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งการจัดงานวันอาสาสมัครคุมประพฤติ ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 ด้วย