จำนวนผู้เข้าชม : 11

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุมกำหนดแนวทางการส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ [2018-02-14]

         วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2561) นายมณฑล  แก้วเก่า  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุมกำหนดแนวทางส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรม  จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือร่วมกันระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการหาแนวทางส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีนายกิตติ ลิ้มพงษ์  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวเปิดการประชุม ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ปปช.1 ปปช.2
ปปช.3 ปปช.4
ปปช.5