จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ อบรมความรู้ ให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด [2018-02-14]