จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


สคป.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสานเสวนาหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เพื่อการอำนวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [2018-02-13]

เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายสายยนต์ ปัญญาทา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสานเสวนาหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เพื่อการอำนวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งจัดโดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้นางนุชศรา อุตะระวิเศษ หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมชุมชนและแผนงาน ได้ร่วมเสวนาหัวหน้าส่วนและผู้แทนหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ในหัวข้อภายใต้แนวคิด“ยุติธรรมของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน” ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะคาวาริ คาซ่า รีสอร์ท อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา