จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


สคป.จ.ปจ(สาขากบินทร์บุรี) ประชุมเตรียมแผนการทำงานและให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกี่ [2018-02-13]

เอกสารดาวน์โหลด :

ภาพนิ่ง1.JPG