จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัวชี้วัด 5.2 การดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 [2018-02-13]

         วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 09.30-12.00 นาฬิกา นายประสาร  มหาลี้ตระกูล  อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัวชี้วัด 5.2 การดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1/2561 เพื่อเป็นการชี้แจงแนวทางและพิจารณารายละเอียดตัวชี้วัด 5.2  ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติชั้น 4 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ประชุมตัวชี้วัด 5.2 /1 ประชุมตัวชี้วัด 5.2 /2
ประชุมตัวชี้วัด 5.2 /3 ประชุมตัวชี้วัด 5.2 /4
ประชุมตัวชี้วัด 5.2 /5