จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เข้ารับโล่เกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น [2018-02-12]

         วันนี้ ( 12 กุมภาพันธ์ 2561 ) นายมณฑล  แก้วเก่า  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นตัวแทนนางศิริวรรณ  อริยานนท์  อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบโล่เกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2560 ประเภทนักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัคร  โดยมีท่านพลากร  สุวรรณรัฐ  องคมนตรีเป็นประธานในพิธีงานวันปกรณ์ 61  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรุงเทพมหานคร

รับมอบโล่นักสังคมสงเคราะห์ 1 รับมอบโล่นักสังคมสงเคราะห์ 2
รับมอบโล่นักสังคมสงเคราะห์ 3 รับมอบโล่นักสังคมสงเคราะห์ 4
รับมอบโล่นักสังคมสงเคราะห์ 5 รับมอบโล่นักสังคมสงเคราะห์ 6
รับมอบโล่นักสังคมสงเคราะห์ 7