จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองร้อยอาสารักษาดินแดน ครบรอบ ๖๔ ปี [2018-02-10]

คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองร้อยอาสารักษาดินแดน ครบรอบ ๖๔ ปี

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองร้อยอาสารักษาดินแดน ครบรอบ ๖๔ ปี ซึ่งมี นายณรงค์ รักร้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน พร้อมนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยา สมาชิก อส.ที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญา ในพิธีดังกล่าวด้วย  วันนี้ (๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ อาคารหอประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                              ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี..(๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)