จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีปิดการสัมมนาครูฝึกศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กองทัพบก [2018-02-09]

วันนี้ (9 กุมภาพันธ์ 2561 ) นางจำเรียง สวัสดิวัฒน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการสัมมนาครูฝึกศูนย์วิวัฒน์พลเมืองกองทัพบก โดยมีพลตรีสมศักดิ์ สมรักษ์ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก เป็นประธานในพิธีปิด ณ โรงแรมฮิฟ บางกอก กรุงเทพมหานคร

พิธีปิดโครงการสัมมนาครูฝึก 1 พิธีปิดโครงการสัมมนาครูฝึก 2
พิธีปิดโครงการสัมมนาครูฝึก 3 พิธีปิดโครงการสัมมนาครูฝึก 4