จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะ เข้าคารวะคณะผู้บริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ [2018-02-09]

            วันนี้ (9 กุมภาพันธ์ 2561) กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม นำโดย นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ เข้าคารวะศาตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์  กิตยารักษ์  ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) นายอดิศักดิ์  ภาณุพงษ์  ที่ปรึกษาพิเศษ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) และนายนัทธี  จิตสว่าง  รองผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561 ณ ห้องรับรองสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ชั้น 16 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

อวยพรปีใหม่ tij 1 อวยพรปีใหม่ tij 2
อวยพรปีใหม่ tij 3 อวยพรปีใหม่ tij 4