จำนวนผู้เข้าชม : 49

   


การอบรมเทคนิคการให้คำปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้กระทำผิด [2018-02-09]

            วันนี้ ( 9 กุมภาพันธ์ 2561 )  นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเทคนิคการให้คำปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้กระทำผิด  ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน นนทบุรี สำหรับการอบรมในครั้งนี้ กรมสุขภาพจิตได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส. ) ให้ดำเนินการโครงการพัฒนาระบบให้คำปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในระบบสาธารณสุข มีพนักงานคุมประพฤติในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เข้าร่วมจำนวน 50 คน ในการอบรมมีการแนะนำเทคนิคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิด ทักษะการสนทนาสร้างแรงจูงใจและการฝึกปฏิบัติ  มุ่งเน้นการพัฒนาเทคนิค วิธีการให้คำปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มสุรา ขับขี่ปลอดภัยและกระทำผิดน้อยลง ซึ่งจะสามารถนำไปใช้กับผู้ถูกคุมความประพฤติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป