จำนวนผู้เข้าชม : 50

   


กรมคุมประพฤติร่วมโครงการรณรงค์กำจัดสัตว์และแมลงรบกวนภายในศูนย์ราชการฯ [2018-02-08]

กรมคุมประพฤติร่วมโครงการรณรงค์กำจัดสัตว์และแมลงรบกวนภายในศูนย์ราชการฯ

 

           วันนี้ ( 8 กุมภาพันธ์ 2561 ) กรมคุมประพฤติ ร่วมโครงการรณรงค์กำจัดสัตว์และแมลงรบกวนภายในศูนย์ราชการฯโดยมีนางยศวันต์ บริบูรณ์ธนา เลขานุการกรม ให้การต้อนรับคณะทำงานในโครงการฯและพาเยี่ยยมชมส่วนต่างๆของกรมคุมประพฤติและถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กของบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ คณะทำงานเข้าชมการรักษาความสะอาดและป้องกันสัตว์และแมลงรบกวนภายในกรมคุมประพฤติศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาราราชบุรีดิเรกฤทธ์ กรุงเทพมหานคร