จำนวนผู้เข้าชม : 57

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ประชุมทำแผนปฏิบัติการลดการผิดเงื่อนไขของผู้ถูกคุมความประพฤติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [2018-02-08]