จำนวนผู้เข้าชม : 41

   


สคป.จ.ปข.กิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ วัดรัตนวิเวกคลองวาฬ (บ้านด่านสิงขร) หมู่ที่ 6 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบฯ [2018-02-08]