จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


กรมคุมประพฤติ ร่วมคณะติดตามประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพอากาศ [2018-02-08]

กรมคุมประพฤติ ร่วมคณะติดตามประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพอากาศ   

 

              กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมคณะติดตามประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพอากาศ     ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ และและเจ้าหน้าที่กองพัฒนาการฟื้นฟูฯ เป็นผู้แทนกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมคณะติดตามและประเมินผล การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการปัองกันและปราบปรามยาเสพติด  ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี โดยมี พลอากาศโทเฉลิมชัย ศรีสายหยุด เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศในฐานะหัวหน้าสำนักงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพอากาศ เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมทั้งนี้ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและปัญหาข้อขัดข้องซึ่งคณะตรวจเยี่ยมได้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดการพัฒนาดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพภาพมากยิ่งขึ้น

เอกสารดาวน์โหลด :

e1.jpg