จำนวนผู้เข้าชม : 16

   


คป.กาญจน์ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ [2018-02-08]

คป.กาญจน์ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมีคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น ๒๓ ท่าน และมีการเสริมสร้างความรู้ใน ๗ ประเด็นหลัก ตามแนวทางนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อสังคมของส่วนราชการในกลุ่มจิตอาสาในประเด็นที่ ๖ ดิจิทัลเทคโนโลยีฯ(แอปพลิเคชันกรม) ให้กับคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ  วันนี้ (๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม อาคาร ๒ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี.

                                              ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี..(๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)