จำนวนผู้เข้าชม : 15

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ถ่ายทอดตัวชี้วัด และติดตามข้อสังเกตจากการตรวจราชการ งานสอดส่องและงานฟื้นฟูฯ [2018-02-07]