จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


สคป.จ.นศ (สาขาทุ่งสง) ร่วมกับศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอช้างกลาง จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [2018-02-07]