จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


สคป.จ.นศ (สาขาทุ่งสง) ร่วมกับศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมในชุมชนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [2018-02-07]