จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


สคป.พระนครศรีอยุธยา สมาชิกชมรม to be number one จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม [2018-02-07]

เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่มโดยนำผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดสถานที่และปรับภูมิทัศน์ภายบริเวณวัดเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบสังคม สร้างประโยชน์และมองเห็นคุณค่าสร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก ณ วัดน้อย อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา