จำนวนผู้เข้าชม : 52

   


สนง.คป.จ.สต ได้รัเกียรติเป็นวิทยากรในโครงการ เตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ในระหว่างการควบคุมตัว [2018-02-06]

เอกสารดาวน์โหลด :

เรือนจำ.jpg