จำนวนผู้เข้าชม : 43

   


รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ร่วมเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ ในงาน TO BE NUMBER ONE [2018-02-06]

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE พร้อมพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2018 ระดับประเทศ จัดโดยกรมสุขภาพจิต สำหรับกรมคุมประพฤติมีนายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ และผู้แทนจากกองพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ร่วมเฝ้ารับเสด็จ ณ ห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าเดอะ มอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร