จำนวนผู้เข้าชม : 14

   


กรมคุมประพฤติจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชน [2018-02-06]

กรมคุมประพฤติจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชน

               วันนี้ ( 6 กุมภาพันธ์   2561  ) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนตามโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติและบรรยาย เรื่องแนวทางการจัดโครงสร้างค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร

             การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2561 โดยสำนักพัฒนาการคุมประพฤติ มีพนักงานคุมประพฤติ จากสำนักงานคุมประพฤติต่างๆเข้าร่วมจำนวน 26 คน  มีการนำเสนอประสบการณ์และผลการดำเนินงานการจัดโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน จากสำนักงานคุมประพฤติต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาองค์ความรู้ สามารถนำไปพัฒนาใช้ให้ความช่วยเหลือ คำแนะนำ ต่อเด็กและเยาวชนที่ดยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป