จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


สคป.ปัตตานี ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจกรมผ่านรายการวิทยุ [2018-02-06]

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยนายสัณฐาน รัตนะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้กลุ่มกิจกรรมชุมชนและแผนงาน โดยนายอนันต์ ดามิ พนักงานคุมประพฤติ ร่วมจัดรายการวิทยุกระจายเสียง เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของกรมคุมประพฤติ ในห้อข้อเรื่อง “การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมนุมชน” โดยมีนายวรพจน์ สะรอนี รองประธานคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี เป็นผู้ดำเนินรายการ ในรายการร่วมด้วยช่วยชาวบ้านกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี ทางคลื่นความถี่จังหวัดปัตตานี FM 91.50 MHz และจังหวัดยะลา FM 96.25 MHz พร้อมถ่ายทอดสดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 นาฬิกา ณ สถานีวิทยุชุมชนมีเดียสลาตัน อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี