จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ อบรมความรู้ และมอบทุนประกอบอาชีพให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ [2018-02-05]