จำนวนผู้เข้าชม : 40

   


คุมประพฤติกาญจน์ จัดปฐมนิเทศฯ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ โปรแกรมผู้ป่วยนอก [2018-02-05]

คุมประพฤติกาญจน์ จัดปฐมนิเทศฯ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ โปรแกรมผู้ป่วยนอก

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานฟื้นฟูฯ  จัดปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ โปรแกรมผู้ป่วยนอก เพื่อแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในระหว่างการฟื้นฟูฯ โดยมี นางสาวธนพร ธนไพบูรณ์สถาพร พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ เป็นผู้ปฐมนิเทศ ให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ซึ่งมีจำนวน ๓๒  คน พร้อมญาติ และเจ้าหน้าที่ ๔ คน  วันนี้ (๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารหลังใหม่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                              ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)