จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


สคป.จ.ปข.จัดกิจกรรมอบรมตามโครงการ “ศาสนธรรม นำชีวิต พิชิตอบายมุข สุขด้วยพลังประชารัฐ” ครั้งที่ 1/2561 [2018-02-05]