จำนวนผู้เข้าชม : 49

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมลงพื้นที่จังหวัดระยอง ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม [2018-02-04]

อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมลงพื้นที่จังหวัดระยอง ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

วันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ร่วมลงพื้นที่จังหวัดระยอง ภายใต้โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมพื้นที่จังหวัดระยอง พร้อมเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมในการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ซึ่งมีศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานด้านการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อหาแนวทางการแก้ไขต่อไป โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ภาคตะวันออก 8 จังหวัด ประกอบด้วย 1. จังหวัดจันทบุรี 2. จังหวัดฉะเชิงเทรา 3. จังหวัดชลบุรี 4. จังหวัดตราด 5. จังหวัดนครนายก 6. จังหวัดปราจีนบุรี 7. จังหวัดระยอง และ 8. จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมฯ ณ โรงแรมคลาสสิคคามิโอ ระยอง 

ต่อจากนั้น ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมายให้นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่พบปะเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง