จำนวนผู้เข้าชม : 14

   


กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเสนอชื่ออาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ฯ [2018-02-01]

กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเสนอชื่ออาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ฯ

           วันนี้ ( 1 กุมภาพันธ์ 2561 ) นายมณฑล แก้วเก่า รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเสนอชื่ออาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ เพื่อพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม และอาสาสมัครคุมประพฤติที่ปฏิบัติงานมาเป็นเวลา 25 ปี ประจำปี พ.ศ.2561 โดยมีผู้บริหารกรมคุมประพฤติและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม   ณ ห้องประชุมกองกิจการชุมชน กรมคุมประพฤติ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร