จำนวนผู้เข้าชม : 62

   


สคป.กท.4 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ฝึกงานนักศึกษาด้านการให้คำปรึกษาสำหรับผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ [2018-02-01]