จำนวนผู้เข้าชม : 51

   


กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE [2018-01-31]

กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE

           วันนี้ ( 31 มกราคม 2561 ) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE กรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1 / 2561 ซึ่งมี หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE และผู้บริหารกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมการประชุมณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

 

            ในการประชุมมีการพิจารณา แผนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กรมคุมประพฤติ ประจำปี 2561 ทั้งในส่วนของหน่วยงานในสังกัดและส่วนกลางกรมคุมประพฤติ รวมทั้งมีการแจ้งความคืบหน้าการจัดทำระบบฐานข้อมูลสมาชิก TO BE NUMBER ONE และการเตรียมการเข้าร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561 ด้วย