จำนวนผู้เข้าชม : 12

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระเนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ [2018-01-31]