จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 21  [2018-01-30]