จำนวนผู้เข้าชม : 48

   


สคป.จ.ปัตตานี จัดกิจกรรม "หัวใจเดียวกัน ผูกพันองค์กร" ประจำเดือนมกราคม 2561 [2018-01-29]

...เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 นายสัณฐาน รัตนะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติปัตตานี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกันจัดกิจกรรม " หัวใจเดียวกัน ผูกพันองค์กร" ประจำเดือนมกราคม 2561 ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ในโอกาสต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และเชื่อมความสัมพันธ์ภายในสำนักงานฯ ตามแผนการสร้างความผาสุขภายในองค์กร ณ ห้องประชุมอาคารฝ่ายคดี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี ดังนี้

 

1.อวยพรเจ้าหน้าที่ที่เกิดในเดือนมกราคม จำนวน 7 ท่าน ซึ่งได้แก่

- นายจเร  ริมวิเชียร พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ

- นางสาวกัลยรัตน์ อภิรติธนทรัพย์ พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ

- นายอสิคานดา โต๊ะมิง พนักงานคุมประพฤติ

- นายสมศักดิ์ ใบหมาดปันจอร์ พนักงานควบคุม

- นายแวซาบูดิง แวดูยี เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานชุมชน  

- นายบาราเฮง หะยีลาเต๊ะ พนักงานขับรถ

- นางสาวสูรียา นาแว พนักงานแม่บ้าน

 

 

2.แสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ
- กล่าวต้อนรับนายนิอารง นิเต๊ะ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ ซึ่งได้โอนย้ายมาจากกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
- กล่าวต้อนรับนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา