จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามระบบการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2561 [2018-01-29]

          วันนี้ ( 29 มกราคม 2561 ) นางอัญชลี  พัฒนสาร  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามระบบการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2561 การประชุมครั้งนี้เป็นการพิจารณาแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ณ 30 กันยายน 2560 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 

ประชุมควบคุมภายใน 1 ประชุมควบคุมภายใน 2
ประชุมควบคุมภายใน 3 ประชุมควบคุมภายใน 4