จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คุมประพฤติกาญจน์ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี [2018-01-28]

คุมประพฤติกาญจน์ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี

 

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายสนิท อุตพรณ์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าพบ นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรายงานตัวและหารือการปฏิบัติราชการ ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรีและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่  ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                           ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๕ มกราคม ๒๕๖๑)