จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


สคป.พระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ [2018-01-28]

 

สำนักงานคุมประพฤติพระนครศรีอยุธยา ได้ให้การต้อนรับท่านสุภาภรณ์ อ่อนฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติและคณะ เนื่องในโอกาสที่ท่านเดินทางมาตรวจราชการตามแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 ในระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2561เพื่อตรวจเยี่ยมสำนักงานฯและรับฟังผลการดำเนินงาน ร่วมพูดคุยข้อปัญหาพร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานของกรมคุมประพฤติ อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา