จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


นายธีรพัทธ์ รอดความทุกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการบูรณาการงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ของกระทรวงยุติธรรมในระดับพื้นที่ [2018-01-25]