จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


กรมคุมประพฤตินำผู้ที่ผ่านการฟื้นฟู “โครงการ 1 คนดี 1 สำนักงาน” บันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย [2018-01-24]

เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561  กรมคุมประพฤติคัดเลือกผู้ที่ผ่านการดูแลของกรมคุมประพฤติในโครงการ 1 คนดี 1 สำนักงาน  ซึ่งได้รับการฝึกอาชีพช่างตัดผมและได้รับทุนในการประกอบอาชีพ จากสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จนสามารถมีอาชีพและช่วยเหลือสังคมโดยเป็นอาสาสมัครตัดผมฟรี ร่วมบันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย โดยนายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการเกี่ยวกับการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้กระทำผิดโดยการร่วมมือกับภาครัฐและภาคประชาชน โดยมี นายอภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์ เป็นผู้ดำเนินรายการ สำหรับรายละเอียดวัน เวลา การออกอากาศจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป