จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


คุมประพฤติกาญจน์ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ และปฐมนิเทศฯ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ [2018-01-23]

คุมประพฤติกาญจน์ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ และปฐมนิเทศฯ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานสอดส่องฯ (กลุ่มพื้นที่ ๑ และ ๒) จัดปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ เพื่อแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในระหว่างการคุมความประพฤติ ,พร้อมทั้งจัดกิจกรรมอบรมธรรมะอบรมป้องกันการเสพซ้ำและอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ โดยมีพระปลัดอดุลย์ อตุโล เจ้าอาวาสวัดหนองตะโก ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง ,นายสันติ บุญเชิด วิทยากรจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาญจนบุรี และด.ต.สุรเกียรติ ซอนรัมย์ ผู้บังคับหมู่จราจร สภ.เมืองกาญจนบุรี ตามลำดับให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมีผู้ถูกคุมความประพฤติจำนวน ๙๗  คน และเจ้าหน้าที่ ๔ คน  วันนี้ (๒๓ มกราคม ๒๕๖๑) เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารหลังใหม่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                              ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๓ มกราคม ๒๕๖๑)