จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ [2018-01-23]

คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายอภิสิทธิ์ ชรินทราวุฒิ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ และเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมชุมชนฯ เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และคลินิกมหาดไทย จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบแม่กระบุง หมู่ที่ 6 ตำบลแม่กระบุง อำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมคุมประพฤติให้แก่ประชาชนในเขตอำเภอศรีสวัสดิ์ทราบ โดยมี พันเอกกุศล เทพมงคล รองผอ.กอ.รมน.จ.กาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน พร้อมเข้าตรวจเยี่ยมบูธของหน่วยงานราชการ วันนี้ (๒๓ มกราคม ๒๕๖๑) เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา.

                                            ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๓ มกราคม ๒๕๖๑)