จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คุมประพฤติกาญจน์ เข้าผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี [2018-01-23]

คุมประพฤติกาญจน์ เข้าผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี

           กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายสนิท อุตพรณ์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าพบ นายอนันต์ ลิขิตธนสมบัติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่ง โดยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรีด้วย เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา วันนี้ (๒๓ มกราคม ๒๕๖๑) ณ ศาลจังหวัดกาญจนบุรี.

                                          ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๓ มกราคม ๒๕๖๑)