จำนวนผู้เข้าชม : 12

   


คป.กาญจน์ ประสานจับกุม ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ [2018-01-23]

คป.กาญจน์ ประสานจับกุม ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายสนิท อุตพรณ์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ นำทีมประสานจับกุมฯ ร่วมกับ ส.อ. ชายทุ่ง เวียงอินทร์ มว.รส.ส.พัน.ร.๙ พล.ร.๙ ดำเนินการจับกุมผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ  ณ บ้านพักอาศัย ในเขตอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จังหวัดกาญจนบุรี ได้ปรับแผนให้เข้ารับการฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัวไม่เข็มงวดที่ศูนย์วิวัฒน์พลเมืองฯ บ้านทุ่งก้างย่าง อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี วันนี้ (๒๓ มกราคม ๒๕๖๑) เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา.

                                              ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๓ มกราคม ๒๕๖๑)