จำนวนผู้เข้าชม : 50

   


สภากาแฟเช้า "ฅนศรีสะเกษ ผูกพันธ์มั่นแน่น" [2018-01-23]

           วันที่  23  มกราคม 2561  นายสุทิน ไชยวัฒน์  ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมงานสภากาแฟเช้า"ฅนศรีสะเกษ ผูกพันธ์มั่นแน่น" ณ อาคาร otop องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  โดยนายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน ในการนี้ ประธานได้แจ้งและแนะนำผอ.สุทิน ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ ต่อหัวหน้าส่วนราชการและตัวแทนหน่วยงานที่ร่วมงานสภากาแฟเช้านี้ด้วย