จำนวนผู้เข้าชม : 57

   


คุมประพฤติกาญจน์ เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี [2018-01-22]

คุมประพฤติกาญจน์ เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายสนิท อุตพรณ์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าพบ นายณรงค์ รักร้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรายงานตัวและหารือการปฏิบัติราชการ ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรีและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา วันนี้ (๒๒ มกราคม ๒๕๖๑) ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

                                           ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๒ มกราคม ๒๕๖๑)