จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


คุมประพฤติอุบลฯ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีคุมประพฤติอีสานใต้สัมพันธ์ ครั้งที่ 20 "ภูเขียวเกมส์" [2018-01-22]

วันที่ 20 มกราคม 2561 นายไพรัช ปฐมวงศ์ไพรัช ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวนฤมล แสนทวีสุข หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมชุมชนฯและพคป.ผู้รับผิดชอบงาน อ.ส.ค.ร่วมเดินทางกับคณะอาสาสมัครคุมประพฤติ จำนวน 6 ท่านนำโดยนายประสิทธิ์ สุรศิลป์ ประธานคณะกรรมการบริหารฯ นายพิจิตร กอบัว ประธานชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติฯ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีคุมประพฤติอีสานใต้สัมพันธ์ ครั้งที่ 20 "ภูเขียวเกมส์" ณ สนามกีฬาโรงเรียนภูมิวิทยา ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานในพิธีเปิด

เอกสารดาวน์โหลด :

469267.jpg

469271.jpg

469280.jpg

469281.jpg

469281_0.jpg

469282.jpg

469283.jpg

469284.jpg

469285.jpg

469289.jpg

469290.jpg

469311.jpg

469317.jpg

469320.jpg

469324.jpg

469325.jpg

469330.jpg

469332.jpg

469332_0.jpg

469333.jpg